Sản Phẩm

YAMAHA No JX113CP PM (BRAND NEW)

Linh kiện kèm theo đàn bao gồm: 1 ghế tăng đơ (có thể điều chỉnh cao thấp) cùng màu, cùng kiểu dáng (120 USD); 1 ống sưởi đàn (500.000 VND); 1 phủ đàn (700.000VND); 1 phủ phím đàn (100.000VND), bốn dĩa chân đàn (200.000VND)

APOLLO TA123

Linh kiện kèm theo đàn bao gồm: 1 ghế tăng đơ (có thể điều chỉnh cao thấp) cùng màu, cùng kiểu dáng (120 USD); 1 ống sưởi đàn (500.000 VND); 1 phủ đàn (700.000VND); 1 phủ phím đàn (100.000VND), bốn dĩa chân đàn (200.000VND)

YAMAHA U3 (BRAND NEW)

Linh kiện kèm theo đàn bao gồm: 1 ghế tăng đơ (có thể điều chỉnh cao thấp) cùng màu, cùng kiểu dáng (120 USD); 1 ống sưởi đàn (500.000 VND); 1 phủ đàn (700.000VND); 1 phủ phím đàn (100.000VND), bốn dĩa chân đàn (200.000VND)

TOYO NA116WP

Linh kiện kèm theo đàn bao gồm: 1 ghế tăng đơ (có thể điều chỉnh cao thấp) cùng màu, cùng kiểu dáng (120 USD); 1 ống sưởi đàn (500.000 VND); 1 phủ đàn (700.000VND); 1 phủ phím đàn (100.000VND), bốn dĩa chân đàn (200.000VND)

YAMAHA JX113TPE (BRAND NEW)

  Linh kiện kèm theo đàn bao gồm: 1 ghế tăng đơ (có thể điều chỉnh cao thấp) cùng màu, cùng kiểu dáng (120 USD); 1 ống sưởi đàn (500.000 VND); 1 phủ đàn (700.000VND); 1 phủ phím đàn (100.000VND), bốn dĩa chân đàn (200.000VND)

APOLLO A120 Pierre (Brand New)

APOLLO A120 PIERRE  cũng là sản phẩm nằm trong bộ sưu tập những mẫu thiết kế mới do TOYO PIANO thiết kế. PIERRE trong tiếng Pháp có ý nghĩa là viên ngọc quý hay đá quý. Thùng đàn được làm bằng gỗ thiên nhiên Walnut đã qua việc lựa chọn chặt chẽ và được trang trí với những họa tiết chạm khắc bằng tay.

ALTENBURUG 120B

Linh kiện kèm theo đàn bao gồm: 1 ghế tăng đơ (có thể điều chỉnh cao thấp) cùng màu, cùng kiểu dáng (120 USD); 1 ống sưởi đàn (500.000 VND); 1 phủ đàn (700.000VND); 1 phủ phím đàn (100.000VND), bốn dĩa chân đàn (200.000VND)

APOLLO HELLO KITTY KAS 121 (Brand new)

Linh kiện kèm theo đàn bao gồm: 1 ghế tăng đơ (có thể điều chỉnh cao thấp) cùng màu, cùng kiểu dáng (120 USD); 1 ống sưởi đàn (500.000 VND); 1 phủ đàn (400.000VND); 1 phủ phím đàn (100.000VND), bốn dĩa chân đàn (200.000VND)

GER.APOLLO A188E

Linh kiện kèm theo đàn bao gồm: 1 ghế tăng đơ (có thể điều chỉnh cao thấp) cùng màu, cùng kiểu dáng (120 USD); 1 ống sưởi đàn (500.000 VND); 1 phủ phím đàn (100.000VND), ba dĩa chân đàn (200.000VND)